الثلاثاء، 29 نوفمبر 2016

Salvation through Repentence - English - Bilal Philips

Salvation through Repentence - English - Bilal Philips

Chapter 88: Al-Ghashiyah (The Overwhelming Event) - The Religion of Islam

Chapter 88: Al-Ghashiyah (The Overwhelming Event) - The Religion of Islam

Jesus Christ In Islam - The Religion of Islam

Jesus Christ In Islam - The Religion of Islam

Khatma - Wird Al Qu’rân - Français

Khatma - Wird Al Qu’rân - Français

ഖുര്‍ആന്‍ പാരായണത്തിന്‍റെ ശ്രേഷഠത - ഫ്രെഞ്ച്‌ - മുഹമ്മദ്‌ ബിന്‍ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-ഉതൈമീന്‍

ഖുര്‍ആന്‍ പാരായണത്തിന്‍റെ ശ്രേഷഠത - ഫ്രെഞ്ച്‌ - മുഹമ്മദ്‌ ബിന്‍ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-ഉതൈമീന്‍

అల్లాహ్ యొక్క దివ్యనామాలు మరియు దివ్య గుణగణాలు - అల్ అలీమ్ - బ్రిటీష్ దేశస్థులు - శొహైబ్ హసన్

అల్లాహ్ యొక్క దివ్యనామాలు మరియు దివ్య గుణగణాలు - అల్ అలీమ్ - బ్రిటీష్ దేశస్థులు - శొహైబ్ హసన్

5 Must-Know Self Defense Tips for Muslim Women - IOU Blog

5 Must-Know Self Defense Tips for Muslim Women - IOU Blog

العين حق - فرنسي - سفيان أبو أيوب

العين حق - فرنسي - سفيان أبو أيوب

Veux le bien pour ton frère ! - Français - Soufiane Abou Ayoub

Veux le bien pour ton frère ! - Français - Soufiane Abou Ayoub

Learn Quran - تطبيقات Android على Google Play

Learn Quran - تطبيقات Android على Google Play

Darussalam Publishers

Darussalam Publishers & Distributors
Darussalam Publishers is coming to your city “Doha”. Find us in Doha International Book Fair from 2nd till 12th December, 2015. Get 25% discount and we are offering books on demand.
A special discount for the students of Islamic Online University. So don’t miss the opportunity to grab your most authentic Islamic books on a very special price.

When we were infants

A Samad Khan
‏30 نوفمبر، 2015‏، الساعة ‏12:20 ص‏

quran

if you dont

Beautiful Qur'an Recitation by Sound Engineer - YouTube

Beautiful Qur'an Recitation by Sound Engineer - YouTube

‏30 نوفمبر، 2015‏، الساعة ‏12:08 ص‏ · A relationship with ALLAH

Ahmed Bukhatir - أحمد بوخاطر
A relationship with ALLAH is the most important and sweet relationship you can have in your life!

لماذا النبي الكريم كافأ الرجل الذي يكظم غيظه بالحور العين

‏‏إنّها سُنّة‏ مع ‏‎Ahmed Najem Eldine‎‏ و‏‏2‏ آخرين‏‏.
د. جاسم المطوع

كنت أفكر كثيرا لماذا النبي الكريم كافأ الرجل الذي يكظم غيظه بالحور العين ولم يذكر ذلك للمرأة وقد قال رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم ( من كظم غيظا وهو يقدر علي أن ينفذه دعاه الله علي رؤوس الخلائق يوم القيامة حتي يخيره في أي الحور شاء )
لأن الرجل لو غضب ارضاؤه صعب وليس كالمرأة سريعة الرضا ثم أن الرجل لو غضب قد يتهور ويقتل مثل ما فعل قابيل لهابيل أو ينتقم أو لو كان متزوجا يطلق أو لو كان أبا يضرب أبنائه
هذا ما كنت أفكر فيه حتي قرأت من يومين بحث علمي مفاده أن الرجل أسرع غضبا من المرأة والرجل أبطأ في الرضي من المرأة فقلت لنفسي الآن فهمت الحديث جيدا ولماذا النبي الكريم خصص هذا الثواب المغري للرجل حتي يكون سببا في حفظ بيته ونفسيته وصحته ومجتمعه وعلاقاته بالآخرين
وليس معني هذا المرأة لا تأخذ أجر لو كظمت غيظها وإنما هناك آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تبين ثواب من يكظم غيظه سواء كان رجلا أو امرأة

ساعة الإجابه لايعرف قيمتها إلا من ذاق طعمها


إنّها سُنّة
ساعة الإجابه لايعرف قيمتها إلا من ذاق طعمها
ضع طلباتك في قلبك وادخل بها على الله
صدقني لن تخرج من حضرتِه إلا وقد أجاب دعوتك وأكرمَ ضِيافتك!
.
الشيخ لافي العوني

those who were fair


الحديث اليومي
Abdullah ibn Amr reported: The Messenger of Allah, peace be upon him, said, “Verily, those who were fair will be in the presence of Allah upon pulpits of light, near the right hand of the Merciful, the Exalted, and both of His sides are right (being equal in honor); those who practiced justice in their rulings and with their families and in all that they did.”
[Sahih Muslim, Book 20, Number 4493]
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا
1827 صحيح مسلم كِتَاب الْإِمَارَةِ بَاب فَضِيلَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ وَعُقُوبَةِ الْجَائِرِ وَالْحَثِّ عَلَى الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ وَالنَّهْيِ عَنْ إِدْخَالِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ

speak only

‏‏إنّها سُنّة‏ مع ‏‎Fatima Krayem‎‏ و‏‏7‏ آخرين‏‏.

Do you like star-gazing and looking up at the sky?

‏‏‎ I Need Allah In My Life ‎‏ مع ‏‎Iqra Saeed‎‏ و‏‏31‏ آخرين‏‏.
Do you like star-gazing and looking up at the sky? You can see stars where light was emitted from hundreds(!) of years ago and is just reaching you now! Next time, you look up and see so many different stars in galaxies far, far away (literally!), think of the following:
"Indeed, in the creation of the heavens and the earth and the alternation of the night and the day are signs for those of understanding" (Translation of the Meaning of the Quran, 3:190)
Subhan'Allah!

I shall teach you some words


‏‏‎ISLAM and Science‎‏ و‏‎Inten Ya Inten‎‏‏.
ssings of Allah be upon him) and he said to me, “O young man, I shall teach you some words [of advice]. Be mindful of Allah and Allah will protect you. Be mindful of Allah and you will find Him in front of you. If you ask, ask Allah. If you seek help, seek help in Allah. Know that if the nation were to gather together to benefit you with something, they would not benefit you except with that which Allah has already recorded for you. If they gather to harm you by something, they would not be able to harm you by anything except what Allah has already recorded against you. The pens have been lifted and the pages have dried.” (Recorded in al-Tirmindhi)

دار الإسلام » عربي » الرئيسة

دار الإسلام » عربي » الرئيسة

advised us 1400 years ago to start our sleeping mode on the right side, why?.....…


‏‏‎ISLAM and Science‎‏ و‏‎Inten Ya Inten‎‏‏.
benefits of sleeping on the right side :
Prophet Mohamed peace be upon him advised us 1400 years ago to start our sleeping mode on the right side, why?.....…
Scientists say that sleeping on the left side is not favored, as the heart would be under the pressure of the right lung, the biggest of the two lungs, and this would affect its contraction especially if the person is old. Also they assure that the full stomach which itself is under the pressure of the heaviest organ in the digestive tract, the liver, which delays its emptying, would also impose a pressure on the heart.Hence they advise people to sleep on the right side especially for patients by any heart disease.
Glory to Allah!!! Who told our prophet this medical advice?

Conheça Nosso Site e Converse On Line

Share Islam – Sharing The Message Of Islam

Share Islam – Sharing The Message Of Islam

Allah's Love For Us - True Story

Allah's Love For Us - True Story