الثلاثاء، 11 أبريل 2017

راه سالکان طولانی است و حیوانات وحشی و سختی‌های راه، بسیار...

صفحه ی رسمی دکتر محمد العریفی
3 سراه سالکان طولانی است و حیوانات وحشی و سختی‌های راه، بسیار...
دشمنان از هر سو هجوم می‌آورند و مشکلاتِ آن بسیار... یاران کم‌اند و دشمنان قدرتمند...
همت‌ها ضعیف می‌شود و نیرو به زوال می‌رود...
هر روز آن غمی بزرگ با خود می‌آورد... کشته‌های پی در پی و زخمیانی که جان می‌دهند...
 اما در این میان قهرمانانی خود را نشان می‌دهند...کسانی که راهی پوشیده شده از سختی‌ها را برای خود برگزیده‌اند... راهی که به خون و بلا آغشته است...
 قهرمانانی که هدفی بزرگ دارند... جان‌هایشان را به خداوند فروخته‌اند و خداوند نیز از آنان خریده...
 می‌دانند که وعده‌ی الله حق است و پیروزی‌اش حتمی است، هر چند به تاخیر افتد.

تعليق