الاثنين، 8 مايو 2017

ALLAH kHÔNG CHẤP NHẬN TÔN GIÁO NÀO KHÁC NGOÀI ISLAM.


ALLAH kHÔNG CHẤP NHẬN TÔN GIÁO NÀO KHÁC NGOÀI ISLAM.
ALLAH Đấng Tối Cao Phán:
VÀ AI TÌM KIẾM MỘT TÔN GIÁO KHÁC NGOÀI ISLAM THÌ THÌ ĐIỀU ƯỚC MUỐN ĐÓ CỦA Y SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC (ALLAH) CHẤP NHẬN, VÀ Ở ĐỜI SAU Y SẼ LÀ MỘT TRONG NHỮNG KẺ BỊ THUA THIỆT. [Surah Al-Imran, câu: 85]
VÀ TA SẼ XÉT LẠI CÔNG TRÌNH NÀO MÀ CHÚNG ĐÃ LÀM RA VÀ SẼ LÀM CHO NÓ THÀNH TRO BAY TỨ TÁN. [Surah Al-Furqan, câu: 23]
QUẢ THẬT, NHỮNG AI CHỐI BỎ ĐỨC TIN VÀ CHẾT TRONG TÌNH TRẠNG KHÔNG CÓ ĐỨC TIN DÙ ĐẤT CÓ ĐẦY VÀNG ĐƯỢC MANG ĐẾN CHUỘC TỘI CHO MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ CỦA HỌ, THÌ SỰ CHUỘC TỘI ĐÓ SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC (ALLAH) CHẤP NHẬN. HỌ LÀ NHỮNG KẺ SẼ CHỊU MỘT SỰ TRỪNG PHẠT ĐAU ĐỚN VÀ SẼ KHÔNG ĐƯỢC AI GIÚP ] CẢ. [Surah Al-Imran, câu: 91]
VÀ AI TRONG CÁC NGƯƠI BỎ ĐẠO VÀ CHẾT TRONG TÌNH TRẠNG KHÔNG CÓ ĐỨC TIN THÌ LÀ NHỮNG NGƯỜI MÀ VIỆC LÀM SẼ TRỞ THÀNH VÔ NGHĨA Ở ĐỜI NÀY LẦN ĐỜI SAU. VÀ HỌ SẼ LÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA LỬA (HỎA NGỤC), NƠI MÀ HỌ SẼ VÀO ĐÓ Ở ĐỜI ĐỜI. [Surah Al-Baqarah, câu: 217]
AI MUỐN ĐỜI SỐNG TRẦN TỤC NÀY VỚI VẼ HÀO NHOÁNG CỦA NÓ, THÌ TA SẼ TRẢ ĐỦ PHẦN CÔNG LAO CỦA HỌ NƠI ĐÓ VÀ HỌ SẼ KHÔNG BỊ CẮT GIẢM MỘT TÍ NÀO NƠI ĐÓ.
HỌ LÀ NHỮNG KẺ SẼ KHÔNG HƯỞNG ĐƯỢC GÌ Ở ĐỜI SAU NGOÀI MÓN LỬA (CỦA HỎA NGỤC) (LÚC ĐÓ HỌ SẼ NHẬN THẤY) CÔNG TRÌNH CỦA HỌ NƠI (TRẦN GIAN) SẼ TIÊU TAN VÀ CÔNG VIỆC MÀ HỌ ĐÃ TỪNG LÀM NƠI ĐÓ SẼ TRỞ THÀNH VÔ NGHĨA. [Surah Hud, câu: 15, 16]
VÀ AI MONG MUỐN ĐỜI SAU VÀ TÍCH CỰC PHẤN ĐẤU CHO NÓ THEO TIÊU CHUẨN QUI ĐỊNH ĐỒNG THỜI LÀ MỘT NGƯỜI CÓ ĐỨC TIN THÌ SẼ ĐƯỢC (ALLAH) GIA ÂN XỨNG ĐÁNG VỀ NỔ LỰC CỦA HỌ. [Surah Al-Isra’, câu: 19]
NHƯNG NẾU TỔ HỢP (TÔN THỜ) NHỮNG THẦN LINH KHÁC CÙNG VỚI ALLAH (TRONG VIỆC THỜ PHƯỢNG) THÌ TẤT CẢ VIỆC LÀM CỦA HỌ SẼ TIÊU TAN HẾT. [Surah Al-Ana’m, câu: 88]
تعليق