السبت، 27 مايو 2017

اشتباهات روزه داران «۴»

اشتباهات روزه داران «۴»
یکی دیگر از اشتباهات این است که برخی روزه‌داران در آموزش و تمرین عبادت روزه برای کودکان کم‌کاری می‌کنند، به این گمان که آنان مکلف نیستند، در حالی که عادت دادن کودکان به روزه پیش از بلوغ مستحب است یعنی برای آنکه به روزه خو بگیرند به آنان دستور می‌دهیم تا روزه بگیرند، به ویژه اگر توانایی‌اش را داشته باشند چرا که از ربیع بنت معوذ نقل است که گفت: «ما کودکان خود را به روزه وا می‌داشتیم و برایشان با پنبه اسباب بازی می‌ساختیم، هرگاه یکی از آنان برای غذا گریه می‌کرد آن اسباب بازی را به او می‌دادیم تا وقت افطار فرا می‌رسید» (متفق علیه).
أعجبني
تعليق