الخميس، 11 مايو 2017

SỰ THỬ THÁCH

SỰ THỬ THÁCH
▶️ Sự thử thách, tai họa, thiên tai, dịch bệnh, nghèo đói, là những bằng chứng chứng minh sức mạnh Tuyệt Đối của Allah trên tất cả mọi vật, Đấng Tối Cao không gì có thể cưỡng lại được.
▶️ Ngài nâng cao địa vị của người nào Ngài muốn hoặc Ngài hạ thấp địa vị họ. Ngài thử thách họ trong cuộc sống với vô vàng sự khó khăn, khốn khó hoặc thử thách họ bằng sự giàu sang về tài sản, con cái, và địa vị…
▶️ Vì là “NHÀ SÁNG LẬP” nên tất cả mọi việc điều được “LẬP TRÌNH” theo đúng kế hoạch có nguyên nhân và hướng đến mục đích rõ ràng của nó. Sự thử thách đó là sự thanh lọc tội lỗi và là sự nhắc nhở của Allah đối với những bầy tôi của Ngài, để họ có thể tỉnh ngộ và để thấy được ai là người ngay chính quay về với Allah trong họ.
▶️ Chỉ những người tin tưởng mới có thể kiên nhẫn và chấp nhận thử thách và thử thách càng làm họ vững niềm tin với Thượng Đế của họ.
▶️ Allah Đấng Nhân Từ Phán:
ĐIỀU XẤU XA XUẤT HIỆN TRÊN DẤT LIỀN VÀ BIỂN CẢ LÀ VÌ NHỮNG HÀNH VI THỐI NÁT DO BÀN TAY CON NGƯỜI ĐÃ LÀM RA, CHO NÊN (ALLAH) CHO HỌ NẾM (HẬU QUẢ) CỦA NHỮNG ĐIỀU MÀ HỌ ĐÃ LÀM ĐỂ MAY RA HỌ CÒN CÓ DỊP (TỈNH NGỘ) MÀ QUAY VỀ (VỚI CON ĐƯỜNG NGAY CHÍNH). [Surah Arrum, câu: 41]
NHỮNG AI KHI GẶP PHẢI THIÊN TAI SẼ NÓI: “QUẢ THẬT, CHÚNG TÔI LÀ CỦA ALLAH VÀ CHÚNG TÔI CHẮC CHẮN PHẢI QUAY TRỞ VỀ VỚI NGÀI”. HỌ LÀ NHỮNG NGƯỜI SẼ NHẬN PHÚC LÀNH VÀ SỰ KHOAN DUNG CỦA THƯỢNG ĐẾ CỦA HỌ VÀ HỌ LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC HƯỚNG DẪN (ĐÚNG CHÍNH ĐẠO). [Surah Al-Baqarah, câu: 156-157]
▶️ Còn những kẻ không có đức tin sự thử thách làm cho họ mất phương hướng, nghi ngờ và làm cho họ ngày càng xa vời với Thượng Đế của Họ.
▶️ Allah Phán trong Thiên Kinh Qur’an:
VÀ TRONG NHÂN LOẠI CÓ KẺ THỜ PHỤNG ALLAH ĐỨNG TRÊN BỜ LỀ (CỦA ĐỨC TIN). BỞI THẾ, KHI GẶP ĐIỀU PHÚC LÀNH, THÌ Y SẼ HÀI LÒNG VỚI NÓ. NGƯỢC LẠI NẾU GẶP HOẠN NẠN THÌ Y QUAY MẶT SANG PHÍA KHÁC. THẾ LÀ Y MẤT CẢ ĐỜI NÀY LẪN ĐỜI SAU. ĐẤY QUẢ THẬT LÀ MỘT SỰ MẤT MÁT RÕ RÀNG.[Surah Al-Hajj, câu: 11]
▶️ Sự thử thách là nguyên nhân để được Allah xóa tội lỗi người bề tôi của Ngài.
Ông Abu Hurairah [cầu xin Allah hài lòng về ông] thuật lại, Nabi ﷺ nói:
Sự thử thách, tai họa vẫn còn ập đến bản thân của người tin tưởng nam và người tin tưởng nữ, dến với cha mẹ, tài sản của y, cho đến khi Allah xóa xạch mọi tội lỗi khỏi con người y. [Hadith Attirmizi ghi lại, số 2399 và được Albani xác nhận trong tuyển tập những Hadith xác thực]
▶️ Ông Anas [cầu xin Allah hài lòng về ông] thuật lại: Nabi ﷺ nói:
Nếu Allah muốn điều tốt cho bề tôi của Ngài thì Ngài sẽ trừng phạt y ngay trên thế gian này còn nếu Allah muốn điều xấu cho người bề tôi của Ngài thì Ngài sẽ trì hoãn việc trừng phạt đối với y đến tận ngày phán xét.
[Hadith do Attirmizi ghi lại, số: 2396 và được Albani xác thực trong tuyển tập Asahehah 1220]
▶️ Cầu xin ALLAH cho chúng ta luôn là người tin tưởng và vững đức tin với Ngài.